เปิดคลังคำโฆษณาต้องห้าม ที่ร้านออนไลน์ต้องเซฟ!!
| |

เปิดคลังคำโฆษณาต้องห้าม ที่ร้านออนไลน์ต้องเซฟ!!

เช็กลิสต์ “คำและข้อความต้องห้าม” ที่ไม่ควรใช้ในการโฆษณาเด็ดขาด ไม่งั้นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จะโกรธแล้วนะ!!