Marketing Communication Design คืออะไร? มีความสำคัญอย่างไรกับการสื่อสารการตลาด
|

Marketing Communication Design คืออะไร? มีความสำคัญอย่างไรกับการสื่อสารการตลาด

ในช่วงที่ธุรกิจหรือการทำแบรนด์บนออนไลน์กำลังเติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดด ทำให้สื่อโฆษณาต่างๆ ได้มีการถูกเผยแพร่กันไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งบางแคมเปญก็อาจจะเห็นผลได้ในทันทีในระยะเวลาอันรวดเร็ว หรือในบางแคมเปญก็อาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยกว่าจะได้เป็นที่รู้จักในตลาด ซึ่งสิ่งที่ทำให้แคมเปญเหล่านั้นเกิดการสื่อสารที่สามารถเข้าไปถึงใจของผู้บริโภคได้ การสื่อสารการออกแบบ จึงเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานที่จะต้องพิจารณาถึง รูปแบบของการสื่อสาร การสร้างการรับรู้ระหว่างสินค้าและผู้บริโภค หรือ วิธีการที่ใช้ในการนำเสนอ เป็นต้น Marketing Communication Design คือ กระบวนการทำธุรกิจที่มุ่งเน้นในเรื่องของการสื่อสารทางการตลาด เพื่อสร้างการรับรู้ การยอมรับ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค ไปจนถึงการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้า ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารผ่านการโฆษณา สื่อดิจิทัล การเขียนบทความ หรือ Email  และเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ถึงสิ่งที่แบรนด์กำลังต้องการสื่อสาร “การสื่อสารต้องมีความสอดคล้องกับแบรนด์” ทำให้หลักการทำงานของ Marketing ต้องมีความสอดคล้องกับการ Design เพื่อให้ภาพรวมของการสื่อสารเกิดประสิทธิภาพ หรือ ผลลัพธ์ของการ Communication ที่ดี เพราะหาก Marketing ที่ขาดการ Design อย่างไร้ทิศทาง ก็เปรียบเหมือนกับธุรกิจที่มีแผนงานทุกอย่างเต็มไปหมด แต่ไม่สามารถถ่ายทอดสิ่งสำคัญไปสู่ผู้บริโภคให้รับรู้ได้ จนทำให้แบรนด์ไร้ความน่าดึงดูด และ ขาดความน่าเชื่อถือในที่สุด Marketing without design is lifeless, design without…

วิธีแก้ปัญหา “ส่งงานแล้วฟอนต์หาย” ปัญหากวนใจของสายกราฟิก

วิธีแก้ปัญหา “ส่งงานแล้วฟอนต์หาย” ปัญหากวนใจของสายกราฟิก

ใครที่ทำงานสายออกแบบ กราฟิกดีไซน์ ต้องส่งงานข้ามเครื่อง หรือส่งไฟล์ให้โรงพิมพ์ คงเคยเจอปัญหาเกี่ยวกับฟอนต์อยู่บ่อยๆ ทั้งฟอนต์เด้ง ฟอนต์หาย ฟอนต์ที่เปิดในเครื่องใหม่ไม่ตรงกับฟอนต์เดิม เนื่องจากเครื่องที่ส่งไปไม่มีฟอนต์ที่เราตั้งค่าไว้แต่แรก วิธีแก้ง่ายๆคือการ Create Outline เปลี่ยนตัวอักษรจาก Text เป็น Vector เพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายได้เหมือนวัตถุอื่นๆ โดยวิธีการนี้ใช้ได้กับทั้งโปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe Illustrator และ Adobe InDesign   วิธีการ Create Outline 1. ใช้ Selection Tool เลือก Text ที่ต้องการ คลิกขวาเลือก “Create Outline” หรือใช้คีย์ลัด Shift+Ctrl+o ตัวอักษรจะเปลี่ยนจากข้อความเป็นเวกเตอร์ 2. หากต้องการย้ายตัวอักษรทีละตัว คลิกขวา เลือก Ungroup เพื่อแยกตัวอักษรทั้งหมดออกจากกัน ตัวอักษรสามารถย้าย แก้ไข ได้เหมือนวัตถุอื่นๆในงาน 3. หากต้องการยกเลิก Create Outline…