Pantone คืออะไร? ทำไมแบรนด์ต่างๆ ถึงเลือกใช้ในการกำหนด “สีของแบรนด์”
|

Pantone คืออะไร? ทำไมแบรนด์ต่างๆ ถึงเลือกใช้ในการกำหนด “สีของแบรนด์”

ในอดีต “สีคลาดเคลื่อน” เป็นปัญหาน่าปวดหัวของนักออกแบบในทุกอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกราฟิกดีไซเนอร์ ที่มักจะมีปัญหาในการส่งงานให้โรงพิมพ์ พิมพ์ได้สีไม่ตรงกับที่ออกแบบ หรือสีไม่ตรงกันในการพิมพ์แต่ละรอบ แม้ว่าจะสั่งงานจากโรงพิมพ์เดียวกันก็ตาม ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1963 เป็นต้นมา รหัสสีของ Pantone ได้เข้ามามีบทบาทในการกำหนดมาตรฐานสีสำหรับสิ่งพิมพ์ ช่วยแก้ปัญหาให้นักออกแบบ และยังช่วยให้แบรนด์ต่างๆ สามารถกำหนดค่าสีประจำแบรนด์ได้อย่างแม่นยำขึ้นอีกด้วย   Pantone หรือ PMS Pantone Matching System (PMS) หรือที่คุ้นเคยกันในชื่อ “Pantone” คือมาตรฐานสีที่ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในหลากอุตสาหกรรม กำหนดขึ้นโดย Pantone LLC บริษัทผลิตสีอายุกว่า 70 ในสหรัฐอเมริกา ก่อนจะมี Pantone โรงพิมพ์แต่ละแห่งใช้ชาร์ตสีของตนเองในการกำหนดค่าสี ซึ่งทำให้งานที่พิมพ์จากโรงพิมพ์แต่ละแห่งมีสีต่างกันไปตามยี่ห้อหมึกพิมพ์และค่าการผสมสี งานชิ้นเดียวกันที่พิมพ์จากต่างโรงพิมพ์จึงอาจมีสีไม่ตรงกัน การหาค่าสีมาตรฐานเป็นเรื่องยุ่งยากสำหรับกราฟิกดีไซเนอร์ เปรียบเทียบความต่างระหว่างกระบวนการพิมพ์ด้วยระบบ PMS กับการพิมพ์ด้วยระบบ CMYK แบบดั้งเดิม ระบบ CMYK ใช้กระบวนการ “Process Color” ผสมจุดสีจาก 4 สี cyan,…